د ICT انستیتوت درئیس پیغام - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ