د سیسکو د شبکی جولولو اکادمی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د سیسکو د شبکی جولولو اکادمی

ننی نړی هره شیبه د پرمختګ او تکامل خوا ته روان دی. او انسانان په دی کوښښ کی دی چه د ژوند په هر اړخ کی آسانتیاوی برابری کړی، نوی شی دی اختراع کی او بشری نړی ته خدمت وکړی. څرنګه چه همدغه فرایند تولو له خوا او خاصتآ د لوی څښتن تعالی له خوا هم امر، ستاینه او تشویق شوی دی. او په حدیث شریف کی هم راغلی دی چه جناب پیامبر ص فرمایی چه د تاسو غوره هغه کسان دی چه نور انسانانو ته ګتور او مفید وی. لکه ځنګه چه مخکنی علماوو ریاضی یی د ټولو علومو مور ګنلی وو اوسنی نړی تکنالوژی او خاصتآ اتنرنت او نوی تکنالوژی یی د ژوند په هره برخه کی لکه ټولنیز، سیاسی، پوهنی، سوداګریز، صحی، تخنیکی، زراعت، حساب، لیږد او رالیږد او نورو برخو کی اعم موثر او ضروری ګنلی او هغه یی د ټولو علومو او خدمتونو په مرکز کی منلی دی. نو ددی اهمیتونو په نظر کی نیولو سره په نړی کی اشخاص، ټولنی او دولتونه میدان ته ور دانګړی او د ځان د لګښت او مفاد دپاره او یا هم د خلکو خدمت دپاره او خو د خلکو دلاسرسی په موخه یی ارزښت مند ګامونه وچت کړی او خدماتو یی میدان ته ګړی دی. له دی جملی نه یو هم لوی او مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی تولیدونکی  کمپنی او پوهنیځ څانګی لرونکی سیسکو کمپنی ده چه کولی سوی دی چه د نړی په سطح باندی د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی وسایلو او تجهیزاتو لکه سوچونه، روترونه، هبونه، کیبلونه، کنکترونه او نور پرزه جاتو د تولید او هم د پوهنیځ پروګرامونو په لاره اچولو کی خلک او دنړی اکثر هیوادونو ته د لری واټن آن لاین تعلیمی پروګرامونو له لاری د سیسکو اکامیګانی په ذریعه باندی خدمتونه کړی دی چه هر څوک او په هر وقت او مکان کی د نړی په سطح باندی ددوی موقف ته په پام کی نیولی سره رایګان او یا هم د قیمت په حساب باندی ددی تولیداتو او پوهنیځ خدماتو نه ګته پورته کولای شی. خوشبختانه چه د افغنستان داسلامی جمهوریت د دولت او خاصتآ د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت د خدماتی او توسعوی پالیسی له مخی مونږ هم ددی تکنالوژی وسایل او علومونه بی برخه پاتی شوی نه یواو دوی سره قرارداد د مخابراتو او تکنالوژی وزارت په سطح باندی او دمعتبرو بین المللی ارګانونو لکه UNDP او ITU په همکاری  لرو او کولای شو چه ددی علومو د نعمت څخه دلری واتن تربیتی وصلیی سره  برخه مند شو. او انشاآلله په آینده صفحاتو کی ددی کمپنی په اړوند ګران ویونکی او لیدونکی ته پوره معلومات وړاندی کوم.

په ډیر ډرناوی

 پیر محمد "بریالی"

دسیسکو اکادمی استاد او کارپوه.