روغتیایی کلینیک - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

روغتیایی کلینیک

لومړې ځل په کال ۲۰۰۹/ داول میاشت په اوله نیټی سره سمون خورې چې دمخابراتوتکنالوجې اومعلوماتې وزارت لوړپورچارواکولخوا دمعلوماتې اومخابراتې تکنالوجۍ انستیتوت کې پرانستل شو.
وخت نه په استفادې سره مونږه غواړوچې دکلینک دندې ستاسوحضور ته وړاندې کړو.


داکلینک داستادانو اوانستیتوت ټول کارمندانوته روغتیایی سهولیتون اوخدمات په دوران دورځې کې وړاندې کوې اودشپې لخوا لیلې محترمومحصلینوته ټول شپه په خدمت کې وې اوروغتیایی خدمات ورته وړاندې کوې
کلینک ادویه اولوازم کمبودې سره مخامخ وه خوشبهتانه اترا اداره د TDF څانګې کلینک سره مالی مرسته وکړه
کلینک له ټول هغو مخابراتې اداروڅخه چې په افغانستان کې مخابرات وړاندې کوې غوښتنه کوې چې انستیتوت دکلینک سره خپله عطیه پیل کړې اوپه ځانګړې توګه دنړواله تکنالوجې اداره(ITU ) څخه هیله کووچې انستیتوت دکلینک سره خپله مرسته پيل او یا کوم روغتیایی خدماتوادرای ته مومعرفې کړې چې کلینک سره درملواولوازم مرسته وکړې
دمعلوماتې اومخابراتې تکنالوجۍ انستیتوت کلینک دیوډاکټر لرونکې دې چې ناروغانو کتنه اونخسه ورکول دې
اوبیا ناروغانو په کتاب کې ثبت کول هم دې خولص داچې ډاکټراونرس دنده یوځاې اجراکوې او۲۴ ساعته انستیتوت کارکونکواومحصلینوته روغتیایی خدمات وړاندې کوې.

دندې اومسولیتونه:

  • دناروغانو راجسرت کول
  • معاینه او نخسه لیکل
  • ناروغانو څارنه
  • بیړنیو روغتیایی مرستو رسول
  • چاپیرل په پاک ساتنه کې له مسؤل ته مشوره ورکول
  • لیلې خوراکې مواد معاینه کول
  • محصلینوته روغتیایی معلومات ورکول
  • غذا نمونه اخستل اوبیا ۲۴ ساعتولپاره په یخچال کې کیښودل