دانستیتوت استراتیژیک پلان دراتلونکی لپاره - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

دانستیتوت استراتیژیک پلان دراتلونکی لپاره

دکارلاندی ده