اخبار - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

اخبار

ازممتاز ترین محصل انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی (ICTI) تقدیر به عمل آمد

تقدیر از محصل و یا محصلان شایسته و کارکردها و ابتکارات آن امریست معمول در همه نهاد های تحصیلی و تقریباً میتوان گفت که به یک فرهنگ مبدل گردیده است.......... ادامه

دومین کانفرانس ساینس و انجنیری در تالار کنفرانس های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دایر گردید

کانفرانس دوروزه  تحت عنوان ساینس و انجنیری  به همکاری انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ، پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل و انجمن علمی ساینس و انجنیری افغانستان  امروز یکشنبه  پنجم اسد در تالار کانفرانس های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دایر گردید............ادامه

پنجمین دورفراغت محصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

جشن فارغ التحصیلان انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قبل از ظهر سه شنبه 30 جدی 1393 با حضور محترم انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی...........ادامه