دومین کانفرانس ساینس و انجنیری - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

دومین کانفرانس ساینس و انجنیری

دومین کانفرانس ساینس و انجنیری در تالار کنفرانس های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دایر گردید

کانفرانس دوروزه  تحت عنوان ساینس و انجنیری  به همکاری انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ، پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل و انجمن علمی ساینس و انجنیری افغانستان  امروز یکشنبه  پنجم اسد در تالار کانفرانس های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دایر گردید.

کانفرانس با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید. در ابتدا پوهنوال انجنیر محمد شفیع شریفی رئیس انسیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و رئیس دومین کانفرانس ساینس و انجنیری  مهمانان را خوش آمدید گفته  و طی بیانیه  مفصل و فراگیر پیرامون اهمیت تدویر کانفرانس ها صحبت نمود. (برای معلومات بیشتر به متن کامل بیانیه افتتاحیه رئیس انستیتوت اینجا را کلیک نمایید.)

متعاقباً  محترم انجنیر بریالی حسام معیین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی بیانیه اساسی تدویر همچو کانفرانس ها را برای نهاد تحصیلی و تحقیقی برای رشد و ترقی در کشور ضروری  پنداشته  افزود-  علما ، دانشمندان و محققین بخاطر رشد و تعالی کشور و بیرون رفت از معضلات موجود  در جهت تبادل تجارب و اندوخته های علمی ضرورت همچو گردهمایی را دارد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  از همچو حرکت ها پشتیبانی نموده و مینماید. محترم حسام در قسمت از بیانیه خویش روی نقشه راه برای ستلایت کمیونیکشن افغانستان و تذکره الکترونیکی  صحبت نمود.  اهمیت و استفاده از ستلایت کمیونیکشن را در هواشناسی، سیستم خدمات کمیونیکیشن سیار، سیستم خدمات کمیونیکشن ثابت ، نشرات رسانه یی، نشرات خدمات یک جانبه مانند تصویر و صدا، استفاده از ستلاین کمیونیکیشن در شرایط  اضطرار مانند زلزله ، سیلاب و غیره که سیستم های کیبل فایبر نوری از بین برود صحبت همه جانبه نمود و اهمیت و نقش آنرا برای افغانستان برجسته ساخت. همچنان نامبرده در قسمت توزیع تذکره الکترونیکی و اهمیت آن در انتخابات، توزیع لاینس و جواز سیر و سایر موارد به حضار معلومات ارائه نمود.

محترم پوهنمل عبدالقیوم کریم معاون پوهنحی انجنیری پوهنتون ، محترم انجنیر عطامحمد یاری مشاور اداره اترا از سخنرانان دیگر در این کانفرانس بودند که هریک بالنوبه در قسمت اهمیت همچو کانفرانس های روشنی انداختند.

این کانفرانس که برای دو روز ادامه می یابد حدود 170 نفر اعم از استادان ، محققان ، دانشمندان و دست اندرکاران ساینس و انجنیری از سکتور های مختلف صنعت و محصلان اشتراک نموده اند.

همچنان دو نفر از افغانان مقیم لندن هریک محترم داکتر محمد عثمان توخی و داکتر سید بهاوالدین هاشمی نیز در این کانفرانس دعوت و اشتراک نموده اند.

در این کنفرانس قرار است که حدود  20 مقاله علمی – تحقیقی ایراد گردد.