پنجمین دورفراغت محصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

پنجمین دورفراغت محصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

جشن فارغ التحصیلان انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قبل از ظهر سه شنبه 30 جدی 1393 با حضور محترم انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، محترم وهاب الدین سادات معین مالی و اداری ، محترم ایمل مرجان معین آی تی ، هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معالوماتی ، محترم رئیس واعضای بورد اداره محترم اترا، محترم رئس و اعضای هئیت رهبری شرکت مخابراتی افغان تیلیکام، محترم پوهنوال محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی ، استادان و جمع کثیر از دوستان و والدین فارغ التحصیلان عزیز در تالار کانفرانس های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی برگزار شد.

محفل با تلاوت قران مجید آغاز گردید.

در ابتدا محترم پوهنوال محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ضمن خوش آمدید مهمانان ، پنجمین  دور فراغت از این انستیتوت را به فارغ التحصیلان عزیز، فامیل ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ملت رنجدیده کشور تبریک گفت. همچنان طی صحبت های مفصل و رهنمودی فارغ التحصیلان را متوجه آینده خطیر و پر مسوولیت ایشان نمود. محترم پوهنوال شریفی در قسمت از صحبت های خویش چنین گفت مسیر تاریخ تنها میتواند که پیشبینی گردد. این پیشبینی دربرگیرنده تلاطم ها و شگفتیها است. این کشور بلا کشیده و سایر جهان ضرورت به جوانان تحصیل کرده ای پوهنتونی دارد - جوانانیکه که نه تنها با دانش آراسته باشند بلکه ظرفیت ای برای کسب دانش جدید را نیز داشته باشند تا در برابر نیازمندیها و بحران های ناخواسته و غیر متوقع، چالش های متنوع مسلکی در امورات عامه و زندگی روزمره را، به موقع پاسخ دهد.یک محیط و نهاد تحصیلی هیچگاه دارای حیات ملایم و آرام به دور از روابط با سایر نهاد های تحصیلی خصوصاً نهاد و پوهنتون های بین المللی بوده نمیتواند - خصوصاً در عصر انقلاب ساینس و تکنالوژی معاصرکه تغییرات و تحولات تکنالوژی در مرز شبانه روزی محدود گردیده است.همچنان وی از چهار پارتنر شیپ که اخیراً تحت چتر   LEADER, SMARTLINK, FUSION و LEADERS   بین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و حدود هشتاد پوهنتون بین المللی آسایی و اروپایی بوجود آمده معلومات ارائه کرد.

متعاقباً محترم انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی به ادامه صحبت های رهنمودی خویش جوانان فارغ التحصیل را متوجه مسوولیت ها، چالش های کاری که در آتیه با آنها مواجه خواهند شد صحبت نمود. همچنان پیرامون چالش های که سکتور مخابرات در افغانستان با آن مواجه است ، تذکره الکترونیکی ... صحبت های تفصیلی راارایه داشت. در خاتمه جوانان فارغ التحصیل را تشویق نمود تا به سویه تحصیلی لیسانس قناعت نکنند و به تحصیلات عالی تر ماستری و دوکتورا بپردازند.

متعاقباً محترم سعد الله رضایی یکی از استادان سابقه دار به نماینده گی از استادان صحبت نمود. همچنان یک تن از محصلان به نماینده گی از محصلان صحبت نمود که ضمن تشکر از استادان و منسوبین انستیتوت ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سایر مراجع ذیربط که طی سفر چهارساله تحصیلی محصلین مورد حمایت قرار داده اند تشکر نموده و تعهد خویش را بخاطر خدمت به مردم تجدید کردند. محفل با توزیع تبریک نامه ها به تمام فارغ التحصیلان و دعایه خاتمه یافت.