جلالتمآب وزیر مخابرات وتکنالوجی معلوماتی از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بازدید بعمل آورد - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

جلالتمآب وزیر مخابرات وتکنالوجی معلوماتی از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بازدید بعمل آورد

 

محترم شهزاد گل آریوبی ، سرپرست وزیر وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به روز دوشنبه مورخ 27 سنبله  از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دیدن بعمل آورد.محترم وزیر صاحب، در حالیکه توسط محترم پوهاند محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت و تکنالوژ ی معلوماتی همراهی میگردید،  از صنوف درسی، لابراتوارها،  کتابخانه ، لیلیه ، طعامخانه ، سالون کانفرانس ها، میادین ورزشی و کلینیک صحی انستیتوت دیدن بعمل آورد. در هر قسمت از طرف رئیس انستیتوت معلومات لازم و همه جانبه ارائه گردید.محترم شهزاد گل آریوبی ، سرپرست وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن صحبت با محصلین ایشان را متوجه مسوولیت های خطیر تحصیلی آنها نموده و تشویق نمود تا از فضا و فرصت های بدست آمده تحصیلی استفاده اعظمی نمایند.وی در ادامه افزود: محصلین ما بخش از جامعه ما را تشکیل میدهد و باید همواره مورد توجه قرار داشته باشند. زیرا شما آینده سازان کشور هستید و میتوانید با علم و دانش که بدست می آورید ثبات اجتماعی و آینده حکومت را تضمیمن کنید. فرصت های تحصیلی که در اختیار شما قرار دارد با درنظرداشت وضعیت اقتصادی کشور ما خوب است.  بناً ایجاب مینماید تا بیشتر بیاموزید تا بتوانید خلاهای موجود را مشبوع سازید. چشم امید هر کشور به سوی محصلین آن کشور میباشد چونکه محصلین جوانان اهل خبره هستند که فراز و نشیب های بی شماری را طی نموده و فکر خدمت به وطن وو طنداران را به ذهن خود القاح نموده و در صدد کسب علم و دانش و آگاهی از اکتشافات تازه تکنالوژی میباشند.چند تن از محصلین ضمن تشکر از وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اغتنام فرصت دیدار با آنها از یک سری مشکلات های که با آن مواجه اند صحبت نمودند.  وزیر مخابرات برای حل آن هدایات لازم دادند. همچنان وعده حمایت بیشتر از انستیتوت را اعلام داشتند.