افتتاح لابراتوار تحقیقاتی آی – تی در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی - Information and Communication Technology Institute

افتتاح لابراتوار تحقیقاتی آی – تی در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

پنجشنبه 7 سرطان 1398 لابراتوار تحقیقاتی آی – تی در حالیکه جلالتماب محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محترم محمد اجمل شاهپور معین امور جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، محترم محمد عباد رضا رئیس شرکت مخابراتی MTN افغانستان، محترم عطامحمد یاری مشاور اداره محترم اترا، روسای دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز حضور داشتند در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افتتاح گردید. این لابراتوار تحقیقاتی به کمک شرکت محترم مخابراتی MTN در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تاسیس گردید.

در ابتدا ، محترم پوهاند محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ضمن خوش آمدید حضار در محفل افتتاح لابراتور تحقیقاتی آی تی در انستیتوت، تاسیس لابراتوار تحقیقاتی آی تی را در انستیتوت با ارزش خوانده  افزود که روش تدریس به کمک کارهای عملی و تطبیقی در آشنا کردن محصلین با جنبه های عملی یک مفهوم علمی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای حل مسئله ای یا مهارت یافتن برای مشاغل آینده با  اهمیت است و در بلند بردن کیفیت آموزش و یادگیری کمک نموده و یک عامل بسیار تحریک کننده در فعالیت آموزشی محسوب میگردد.

جلالتمات محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی صحبت های ارزشمند  و رهنمودی خویش تاسیس لابراتوار تحقیقاتی آی – تی را توسط شرکت محترم MTN قدردانی نموده افزود:" خوشحال هستم که یک قدم مثبت در راستای رشد سکتور مخابرتی و رشد IT برداشته شده " و این قدم را برای محصلین و رشد منابع بشری مسلکی و متخصص مهم و موثر دانست. محترم هاشمی استفاده از لابراتوار در تدریس را برای حس کنجکاوی، تقویت نیروی تفکر محصلین و اعتماد به نفس آنها با اهمیت خواند.

در قسمت دیگر از صحبت های خویش سایر شرکت های مخابراتی را دعوت به همکاری های مشابه نموده و علاوه نمود: "رشد آی تی در بهبود اقتصاد، تامین امنیت و رشد منابع بشری بسیار مهم است و ما در تلاش ارتقای کیفی خدمات مخابراتی در سکتور مخابرات هستیم و شرکت های مخابراتی را برای خدمات بهتر تشویق می کنیم."به همین ترتیب محترم محمد اجمل شاهپور معین امور جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ضمن صحبت های خویش علم، دانش، تکنالوژی و مهارت را سبب خوشبختی یک ملت دانست و افزود که ایجاد چنین لابرتوارهایی برای محصلان خیلی مهم است زیرا تحقیق و تکنالوژی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و جوانان باید به اساس نیازمندی جهان تربیه شده و تقدیم جامعه شوند.

محترم عباد رضا رییس شرکت مخابراتی ام تی ان در افغانستان ضمن یاداوری از فعالیت های این شرکت در بخش رشد سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود که شرکت شان برای حمایت از جوانان و محصلین برنامه های دارد که ایجاد این لابراتوار یکی از اقدامات شان می باشد.همچنان محترم عطامحمد یاری مشاور اداره اترا در این محفل نیز سخنرانی کرد.در ادامه محفل یک تفاهمنامه بین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و شرکت محترم MTN به امضا رسید که محور مفاد این تفاهمنامه را تاسیس لابراتوار تحقیقاتی آی تی ، پذیرش حد اقل ده نفر محصل نخبه برای دوره های انترشیپ سه الی چهار ماهه، و اعاده تجهیزات مخابراتی مستعمل فعال به منظور آموزش تشکیل میدهد.همچنان محترم جلالتماب محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اغتنام از فرصت در جلسه جداگانه که  به منظور گزارش دهی از فعالیت ها، دست آورده ها، پلان ها و دیدگاه های استراتیژیک انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دایر گردید اشتراک نمود.

در این جلسه در حالیکه یکتعداد از استادان انستیتوت نیز حاضر بودند، محترم پوهاند محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در ابتدا مقدم جلالتماب محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی خیر مقدم گفته و طی پریزنتیشن تفصیلی در رابطه به تاریخچه انستیتوت، ظرفیت های موجود در انستیتوت، دست آوردها، پلانهای سال 1398 ، دیدگاه های استراتیژیک انستیتوت با درنظرداشت انکشافات که در بخش ساینس و تکنالوژی و تحصیلات عالی در یکی دو دهه اخیر بوجود می آید، چالشها و راه های حل به جلالتماب وزیرصاحب مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معلومات ارائه نمودد.همچنان محترم هاشمی از ساحات مختلف انستیتوت نیز دیدن بعمل آوردند و در هر قسمت به مسوولین هدایت فرمودند.